ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare
a creditelor profesionale transferabile

Metodologia-cadru

O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru

Către furnizorii programelor pentru dezvoltare profesională continuă:

Furnizori programe pentru dezvoltare continua

PROCEDURA de echivalare programe abilitare functionala - link procedura

PROCEDURA de echivalare programe complementare - link procedura

Procedura specifică acumulare 90 CPT

ANEXA 1_Procedura specifică acumulare 90 CPT - link anexa 1

ANEXA 2_Procedura specifică acumulare 90 CPT - link anexa 2

ANEXA 3_Procedura specifică acumulare 90 CPT - link anexa 3

ANEXA 4_Procedura specifică acumulare 90 CPT - link anexa 4

ANEXA 5_Procedura specifică acumulare 90 CPT - link anexa 5