Protecția datelor cu caracter personal

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: POP MARGARETA, bibliotecar, desemnat la nivelul Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud prin decizia directorului nr. 96 din 23 mai 2018.
- telefon: 0744 644790
- e-mail: margaretapop@yahoo.com

GHID pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud