ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

Procedura nr. 38591/03.10.2019 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale.

Metodologia se aplica pentru echivalarea creditelor transferabile obtinute prin activitatile de formare continua finalizate in anul scolar 2018-2019 (Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011).

Precizări aplicare Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011

Model decizie

Model fișă de evaluare

Model proces verbal