Oferta de formare cursuri avizate, acreditate, complementare şi COR 2023-2024 

 Oferta formare 2023-2024

• Înscriere la cursuri 2023-2024 - OFERTA AVIZATĂ A  CCDAICI  

• Înscriere la cursuri 2023-2024 ACREDITATE - AICI

• Înscriere la cursuri 2023-2024 - COMPLEMENTAREAICI 

• Înscriere la cursuri 2023-2024 COR - AICI 


 

 

 

 

PUBLICARE ARTICOLE ÎN NOVA DIDACTICA

    Revista electronică online Nova Didactica a CCD Bistrița-Năsăud publică articole despre activitățile deosebite desfășurate cu elevii, precum și articole pe teme diverse din domeniul pedagogiei și didacticii. Cadrele didactice care doresc să publice astfel de articole sunt rugate să le trimită (însoțite eventual de imagini) pe adresa nova.didactica@ccdbn.ro.

 

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa - Năsăud, partener 7 în cadrul proiectului,

"PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF ”

                      POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6/146587, proiect implementat de către Ministerul Educației, în perioada 31 martie 2021 - 31 decembrie 2023, în calitate de beneficiar, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021

https://www.eprof.ro/

https://www.edu.ro/PROF


Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.ccdbn.ro

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

www.ccdbn.ro este site-ul oficial al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud (denumit în continuare „CCDBN”). Folosirea site-ului www.ccdbn.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.ccdbn.ro oferă Utilizatorilor informații, acte normative, reglementări și informații referitoare la sistemul de învățământ din județul Bistrița-Năsăud / activitățile desfășurate de către CCDBN

Ce este un serviciu electronic?
În cadrul site-ului www.ccdbn.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți comunicarea între cetățeni și CCDBN.

Serviciile electronice oferite de site-ul www.ccdbn.ro sunt servicii de informare, care asigură cetățenilor, jurnaliștilor, precum și altor factori interesați acces ușor și eficient la informațiile despre activitatea CCDBN.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

CCDBN întreține acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, CCDBN nu își asumă nicio răspundere cu privire la informația de pe acest site.

Informația oferită:
- este exclusiv de natură generală, încadrându-se în categoria informațiilor cu caracter public și nu se raportează la cazuri particulare;
- nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
- poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora CCDBN nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate în format letric de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației CCDBN de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile CCDBN impuse de lege.


REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:
- va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
- va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
- pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

© 2017 Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menționarea sursei și în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligația de a obține acest acord anulează autorizația mai sus menționată. Restricția de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

INFORMAȚII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
CCDBN va păstra confidențialitatea acestor informații.
Unele informații solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date).

Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de CCDBN utile în ceea ce privește conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea CCDBN. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

CCDBN nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul său.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.